021-7244630 yayasanpiai@gmail.com

 

SAMBUTAN KETUA MASJID DALAM SILATURRAHIM MENGAWALI RENOVASI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Alhamdulillahi robbil alamin, puji syukur yang sebanyak-banyaknya kita unjukkan ke hadirat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Amma ba’d.

Yang Kami hormati Bapak/Ibu Jend Purn HR Hartono. Yang Kami hormati Bapak/Ibu/Sdr para Donatur Masjid Al Ihsan. Yang kami hormati Para Pembina dan Pengawas YPI Amal Ihsan. Yang kami hormati Bapak Camat Keb. Baru. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Keb. Baru. Yang kami hormati Bapak Lurah Gunung Kebayoran Baru. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RW Kel. Gunung. Yang kami hormati bapak-ibu RT wilayah RW 02 Gunung .Yang kami hormati para undangan, bapak2 ibu-ibu yang berbahagia

Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu atas kesediaannya berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka Silaturrahim dan Doa bersama mengawali renovasi dan pembangunan Masjid Jami’ A-Ihsan..Sekilas ingin kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa Masjid Jami’ Al-Ihsan didirikan sejak tahun 1981, sebagai alih fungsi bangunan Sekolah Dasar menjadi Masjid. Sejak saat itu secara berangsur dilakukan pembebasan beberapa bangunan di sebelahnya dan dibuat bangunan semi permanen hingga tahun 1993. Kemudian setelah memperoleh sertifikat tanah hak pakai, maka dimulailah pembanguan masjid yang representative hingga selesai tahun 1995 dan jadilah seperti sekarang ini.Kemudian seiring dengan makin banyaknya jamaah, saat ini masjid terasa sempit sehingga jamaah meluber ke jalan raya depan masjid, samping selatan dan taman Kerinci, utamanya di waktu shalat Jum’at dan bulan puasa. Untuk hari-hari biasa di waktu Zuhur dan Asar ruang shalat utama sudah tidak mampu menampung jamaah.Daya tampung yang tidak memadai tersebut menjadi pemikiran Pengurus. Dan pemikirian ini ternyata juga ditangkap oleh warga masyarakat dan jamaah. Maka dimulailah oleh Bapak Ir. H. Rizal Gozali yang membeli tanah seluas 78 M2 dan langsung diwakafkan ke Masjid Jami’ Al-Ihsan. Kemudian secara kolektif, jamaah membeli tanah seluas 98 M2 dan diwakafkan kepada Masjid Al-Ihsan. Diantara yang menyerahkan dana untuk membeli tanah wakaf secara kolektif ialah: BAPAK H. INDRA FALATEHAN AZIZ & IBU HJ. SRI RETNO WAHYUNI – BAPAK H. HARRY R GAMDHANI – BAPAK H. RONNY ABDUL RACHMAN dan KELUARGA – BAPAK H. RIZAL GOZALI DAN KELUARGA – BAPAK H. BUDI G SADIKIN – BAPAK H. ENDANG SUHENDAR – BAPAK H. HERMAN HUSEIN – BAPAK H. DENNY PRANOTO – BAPAK H. RUDY KAMAL DAN KELUARGA – IBU HJ SARMIATI & KELUARGA.Dan tentunya masih banyak lagi, ada sertaus lebih yang tidak kami sebutkan satu persatu di sini.

Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah bersedekah Jariah menyerahkan dana, dan juga yang telah menyumbangkan baktinya secara moril maupun materiil, yang berjuang mengajak saudara-saudara kita untuk ikut berkontribusi, yang kami sebutkan dan juga yang tidak kami sebutkan, di kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tinggunya. In-sya-Allah kepada mereka semua tak henti-hentinya kami doakan semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang bahagia selalu, semoga Allah membalasnya di dunia dengan balasan yang sebaik-baiknya, dan Allah menyiapkan baginya rumah di syurga nanti. Amin ya Robbal Alamin.

Bapak, ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah.Praktis dengan adanya wakaf dari Bapak H. Rizal Gozali dan wakaf kolektif tersebut, masjid mendapatkan tambahan tanah seluas 176 M2, senilai sembilan miliar rupiah, di luar pajak dan biaya-biaya lain.Selanjutnya kami mohon doa restu dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara semua, in-sya-Allah kita akan segera melaksanakan amanat renovasi dan pembangunan masjid Al-Ihsan. Kita sadari Masjid Al-Ihsan adalah masjid kita, maka mari kita bangun bersama, kita kembangkan bersama, kita perbaiki bersama, kita rawat bersama, dan kita makmurkan bersama. Harapan kita, semoga rencana renovasi dan pembangunan Masjid Jami’ Al-Ihsan berjalan dengan lancar dan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Akhirnya, mohon maaf atas segala kekhilfan dan kekurangan..Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.